Karl Henrik Lilleheier
Årungen rundt
40:55
M35-49:
5
13
ÅR 10,5 km: