Angående oppgjør etter løp:
Kontonummeret til O-gruppen er:

7050.05.40255

adressert til:

Det Norske Veritas Bedriftidrettslag - Orientering v/Tormod Bøe - TNCNO736 Veritasveien 1 1322 HØVIK

Send gjerne oppgjørskjema på email eller fax 67579911
Oppgjørskjema