VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

O-LØP ONSDAG 30. APRIL 2003

 

Samlingsplass:

Bygdøy/Huk, vest for snuplass (opp bakken)

Merket fra:

Parkeringsplass på Huk, Bygdøy

 

 

Starttid:

Kl. 16-17.30

Kart:

Bygdøy, 2000, Målestokk 1:5000, Ekvidistanse 2,5m

Løyper:

Ca. 4 og 1.8 km

Arrangør:

Torfinn Hørte, 67578928, torfinn.horte@dnv.com

 

Dette løpet blir arrangert med utstyr for elektronisk tidtaging.

Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie (20,-) brikker.

Vel møtt !