VERITAS BIL O-LØP

ONSDAG 27. AUGUST 2003

 

Samlingsplass:

Styggdalen v/ hoppbakken

Følg Sørkedalsveien ca. 1 km forbi badeplassen

Merket fra:

-- 

Starttid:

Kl. 16.30-18.00

Kart:

Bogstad - Ringerikstjern, 1:10 000

Løyper:

Ca 4.5 og 3 km

Arrangør:

Nina Sjue og Per Jogeir Karlsbakk, Esso, 91300316

mailto:perjogeir.karlsbakk@c2i.net

 

 

Dette løpet blir arrangert med utstyr for elektronisk tidtaking.

Husk å ta med brikken din.

Det er mulighet for å leie brikker (20,-)

 

Vel møtt!