VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

ENMANNS-STAFETT ONSDAG 8. OKTOBER 2003

NB: FORHÅNDSPÅMELDING

 Samlingsplass:

500m nord for parkeringsplassen i Østernvannsvingen / 500m sør for Østernvanndammen

 

Merket fra:

Griniveien

 

OPPMØTE:

Senest kl. 16.30 (fellesstart)

 

Kart:

Østernvann, 1:10.000, 5m, utgitt 2002

 

Løyper:

3 sløyfer med hver 5 poster, totalt 3.3km

 

Arrangør:

Torgeir Vada, 67 57 75 13, Torgeir.Vada@dnv.com

 

Torbjørn Østland, 67 57 80 27, Torbjorn.Ostland@dnv.com

 

PÅMELDING VIA EMAIL INNEN TIRSDAG 7/10 kl. 12.00 TIL Torgeir.Vada@dnv.com

Dette løpet blir arrangert med utstyr for elektronisk tidtaging. Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie (20,-) brikker.

Vel møtt !