VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

NATT O-LØP

 ONSDAG 19. NOVEMBER 2003

 

Samlingsplass:

Bygdøy parkeringsplass Huk

Merket fra:

-

 

 

Starttid:

Kl. 18-19.00 (alle i mål før 20.00)

Kart:

Bygdøy, 2000, Målestokk 1:5000, Ekvidistanse 2,5m

Løyper:

Ca. 4.1 km

Arrangør:

Petter Christensen, Esso, 90725302, pchristensen@mil.no

Løpet blir arrangert med utstyr for elektronisk tidtaging.

Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie (20,-) brikker.

Vel møtt !