VERITAS BIL

NATT-O-LØP med STJERNE

ONSDAG 26. NOVEMBER 2003

 

 

Samlingsplass:

Haug skole (syd for Griniveien)

Merket fra:

Griniveien

Starttid:

Kl. 1730-1830

 

Alle i mål kl. 1930

Kart:

Sauejordet spesial / 1 : 2 500 / 2,5m ekv. / 2000

 

Ferdigpreparerte kart som deles ut ett minutt før start.

Løyper:

Nattsprint:  2,7 km, 17 poster, stjerne

 

Vekslende skog/åpent område med stinett.

Noen veier/stier med lys, og ingen telt.

Alle beitedyr (ungokser, hester) er i hus for vinteren.

Arrangør:

Atie Saugerud

/ 6757 7614 /

odd.saugerud@dnv.com; oddtsaug@online.no

 

Dette løpet blir arrangert med elektronisk tidtaging (EKT).

Ta med brikke og lys!

 

Resultater med strekktider kommer på VBILs internettside

http://home.no.net/dnvo

 

Vel møtt !