VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

NATT O-LØP ONSDAG 3.12.2003

 Samlingsplass:

Veritasbryggen

Merket fra:

 Merket fra bommen, rett ned til bryggen og så til høyre, borteste ende av bryggen. Parkering i parkeringshus eller etter anvisning av vakten.

Starttid:

Kl. 17.30-18.30 Alle i mål før 19.30

Kart:

Veritasparken 2002. Målestokk 1: 5000. Ekvidistanse 2 m. Ferdigtegnede kart.

Løyper:

Lang 3.7 km,  Kort ca. 2.5 km

Arrangør:

Brita Carlin. telefon 67 57 74 54

brita.k.carlin@dnv.com

Husk å ta med brikken din.

Det blir også mulighet for å leie (20,-) brikker.

 Vel møtt !