VERITAS BIL O-LØP

VM-INDIVIDUELT

ONSDAG 1. SEPTEMBER 2004

 Samlingsplass:

Dikemark avdeling 3. (p-plass utenfor)

Servering av pølse og lompe.

Merket fra:

Merket fra Dikemark sentrum ca. 500 m i sørvestlig retning 

Påmelding:

Senest tirsdag 30. August til hallvard.a.bjorgum@dnv.com (tlf. 67578697). Angi klasse:

Yngre Junior < 35 år

Junior ≥ 35 år

Eldre Junior > 50 år

Dame

Starttid:

Kl. 17.00. Ferdigtegnede kart. Kun 1 minutt til å se på kart før start. Startintervall 1 min.

Kart:

Bertelsmyråsen 2003, 1:10 000, 5 m ekv.

Løyper:

En løype 4 km 8 poster

Arrangør:

Torgeir Strandhagen

A: 66770130, P:66795153

Husk å ta med brikken din.

O-gruppens mobiltelefon er betjent ifbm. løp 47262223

 

Vel møtt!