VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

NATT O-LØP

ONSDAG 20. OKTOBER 2004Samlingsplass:

Fossum klubbhus ved Fossumbanen

Merket fra:
Starttid:

Kl. 19.00-20.00


Kart:

Lathusåsen, 2002, målestokk 1:6000, ekvidistanse 5m


Løyper:

Lang ca. 3,7 km

Kort ca. 2,8 km


Arrangør:

Per Jogeir Karlsbakk, mobil tlf. 91300316

Nina Sjue, Esso, nina.sjue@exxonmobil.com


Betaling:

Kr. 30
VBIL medlemmer og samarbeidende gratis


Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie brikker.

Resultater og info: http://home.no.net/dnvo

Vel møtt !