Subject: Innbydelse til O-løp onsdag 4. mai 2005 - Årvollåsen Linderud

 

 

Her kommer detaljene på onsdagens o-løp.

Betaling er som vanlig kr. 30.-

VBIL løpere kvitterer på liste og VBIL betaler i ettertid til Geoform.

Ellers samme opplegg som vanlig DNV løp.

 

Hilsen Hallvard Bjørgum

 

 

-----Original Message-----

From: o-folk-owner@osi.uio.no [mailto:o-folk-owner@osi.uio.no] On Behalf Of Sturle Hånes

Sent: 3. mai 2005 08:36

To: o-folk@osi.uio.no

Subject: O-folk:o-løp 04.05

 

Hei,

GeoForm arrangerer trenings-/rankingløp onsd.04.05

Startsted: park.plass i Utfartsveien nord for krigsskolen Linderud.

Starttid: 16.30-1800.

Løyper: ca 2-4-6 km.

Kart: Årvollåsen øst.

Veritas stiller med sitt tidtageropplegg. Husk BRIKKE!

(vi har ca 10 brikker for utlån)

 

Sigurd Haugerud

Sturle Hånes.(22963156)