VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

O-LØP

ONSDAG 14. SEPTEMBER 2005

Samlingsplass:

P-plass ved hoppet i store Skuibakken

Merket fra:

E16 mot Sollihøgda. Ta Jarenmyrvn., til venstre like før Skui skole

Starttid:

Kl. 16.00-18.00

Kart:

Svartoråsen. Skui 1:10000, ekv. 5 m utgitt 2001

Løyper:

Lang 4 km, mellom 2.8 km

Arrangør:

Tone og Emil Dahle, Tlf 95083737

Betaling kr. 30,-

 Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie brikker.

Vel møtt !