VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

NATT O-LØP

ONSDAG 19. OKTOBER 2004

 

Samlingsplass:

Fossum klubbhus ved Fossumbanen

Merket fra:

 

 

Starttid:

Kl. 19.00-20.00

 

Kart:

Lathusåsen, 2002, målestokk 1:6000, ekvidistanse 5m

 

Løyper:

Lang ca. 4 km

Kort ca. 2,5 km

 

Arrangør:

Per Jogeir Karlsbakk, mobil tlf. 91300316

Nina Sjue, Esso   tlf 90649529,     nina.sjue@exxonmobil.com

 

Betaling:

Kr. 30
VBIL medlemmer og samarbeidende gratis

 

Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie brikker.

Resultater og info: http://home.no.net/dnvo

Vel møtt !