INNBYDELSE

VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

V-micr-O

ONSDAG 26. APRIL 2006

 

 

 

 

 

 

 

Samlingsplass:

SYD for Veritas I (helt nede ved sjøen)

Parkering:

På gjesteplasser etter passering av rundt vakthus/ bom eller på Veritasplasser i Parkeringshus 1

Starttid:

Kl. 1630-1800

 

 

Kart:

Veritasskogen 2002, M 1:5000, 2 m ekv.

Løyper:

Lang 5,0 km

 

 

 

10 poster + 5 V-micr-O (M 1:3500)

 

 

Mellom 3,0 km

 

 

 

6 poster + 5 V-micr-O (M 1:3500)

 

 

 

Kort 1,75 km

 

 

 

 

 

6 poster

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør:

Odd Tore Saugerud, DNV

 

 

Betaling:

NOK 40,- ; OSI + Geoform NOK 20,- ;

VBIL + samarbeidende gratis

 

 

 

 

 

 

 

Ta med brikke! Begrenset antall leiebrikker.

Resultater og info: http://home.no.net/dnvo

 

 

 

 

 

 

 

V-micr-O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-løp med litt ekstra utfordringer:

 

 

- generelt tett med poster

 

 

 

 

- retningsforandringer

 

 

 

 

- "lureposter"

 

 

 

 

 

- ferdigtegnet kart, utdeles i startøyeblikket

 

 

 

 

 

 

 

Poster MED postkode:

Vanlig post, SJEKK KODE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster UTEN postkode:

V-micr-O post, lureposter mulig.

 

 

Riktig post er midt i sirkelen,

 

 

 

 

SJEKK postbeskrivelse!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straffeliste V-micr-O:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feilbeskrivelse

  Type

 

 

  Tillegg

 

 

 

 

 

 

 

 

Feil post V-micr-O

  BOM

 

 

  60 sek

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvittering på ekstra

  RESERVESKUDD 

  30 sek

 

post (uansett hvor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangler post totalt

  DISK

 

 

  Disk