VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

O-LØP

ONSDAG 16. AUGUST 2006

 

Samlingsplass:

Vestmarksetra parkeringsplassen

Merket fra:

 

Starttid:

Kl. 16.30-18.00

Kart:

Vestmarksetra

Målestokk 1:10 000, Ekvidistanse 5m

Løyper:

Lang ca 5 km mellom  ca 2.7 km

Arrangør:

Løypelegger: Guri og Jørgen Nerhus

Betaling kr. 40,-

VBIL gratis

 

Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie brikker.

Vel møtt!