VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

O-LØP

ONSDAG 20. SEPTEMBER 2006

 

Samlingsplass:

Veritasbryggen

Merket fra:

 Fra den runde vaktbua

Starttid:

Kl. 16.00-17.30

Kart:

Veritasskogen 2002

Målestokk 1:5 000, Ekvidistanse 2m

Løyper:

Lang ca 4 km mellom  ca 3 km

 

Dette o-løpet inngår i DNV aktiviseringskampanjen ”Aktivitas 2006” internt i DNV.

Alle interne løpere bes forhåndspåmelde seg:

http://inside.dnv.com/local/norway/workingindnv/hms/aktivitas2006/olop.asp

Evt. spørsmål rettes til arrangør Poul.Tranborg@dnv.com tlf. 67578971

Arrangør:

Løypelegger: Poul Tranborg

Betaling kr. 40,-

VBIL gratis

 

Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie brikker.

Vel møtt!