INNBYDELSE

VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

NATT O-SPRINT

ONSDAG 25. OKTOBER 2006

 

Samlingsplass:

Haug skole. Innkjøring fra Griniveien

 

Merket fra:

 Griniveien

 

Starttid:

Kl. 19.00-20.00

Kart:

Sauejordet, målestokk 1:2 500, Utgitt 2000

 

Løype:

Sprint ca. 3km

Arrangør:

Tone og Emil Dahle 

Betaling:

Kr. 40
VBIL medlemmer og samarbeidende gratis

Resultater og info: http://home.no.net/dnvo

Vel møtt !