VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

O-LØP

FELLESLØP MED OSI/GEOFORM

ONSDAG 25. APRIL 2007

 Samlingsplass:

Maridalen Vels lokale - "Vellet" (samlingsplass).

Dette ligger 600 m nord for Maridalen kapell, ved krysset Maridalsveien -Kasaveien. Kollektivtransport: Buss 51 Maridalen til stoppested Vellet.Parkering ved samlingsplass, eller langs Kasaveien mot Hønefoten - evt. På stor P-plass ved Hønefoten (700 m å gå til samlingsplass).

Info:

Terrenget har svært varierende løpbarhet: fra lettløpt til grisete og tett skog med mye vindfall og kvist. Vi har prøvd å unngå det siste, men gode

veivalg kan også være lurt. Det er et nytt hogstområde øst for Maridalsveien mellom kapellet og samlingsplass, men det berører bare den siste delen av LANG løype.

NB: LØPING PÅ JORDER OG INNGJERDET MARK ER FORBUDT.

Starttid:

Kl. 16.30-18.00

Kart:

Dausjømarka Målestokk 1:10 000

Løyper:

Lang 5.4 km, mellom 3.7 km, kort 1.8 km

Arrangør:

Løypelegger: Sven Erik Rognes Øystein Madsen

Betaling: Veritas løpere kvitterer på liste. VBIL betaler på etterskudd

Internet:

http://home.no.net/dnvo

 

Vel Møtt!