From: o-folk-owner@osi.uio.no on behalf of Elin Bergseng [elinbergseng@yahoo.no]
Sent: 7. mai 2007 20:27
To: o-folk@osi.uio.no
Subject: O-folk:Treningsløp
Hei!
 
Onsdag 9. mai arrangeres treningsløp fra Solemskogen.
(P-plassen, endeholdeplass for buss 56)
 
Start mellom 16.30 og 18.00.
Løyper: 5,3 km (lang), 4,2 km (mellom) og 2,2 km (kort)
Kart: Trollvann 1:10.000
Ta med brikke hvis du har.
 
OSI/Geoform: 20 kr
Andre: 40 kr
 
Vel møtt!
 
Hilsen
Elin Bergseng og Ane Funderud
OSI Orientering


Yahoo! Answers - Got a question? Someone out there knows the answer. Try it now.