VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

O-LØP

ONSDAG 19. SEPTEMBER 2007

 

Samlingsplass:

Veritasbryggen

Merket fra:

 Fra den runde vaktbua

Starttid:

Kl. 16.00-17.30

Kart:

Veritasskogen 2002

Målestokk 1: 5000, Ekvidistanse 2m

Løyper:

Lang ca 4km, mellom ca 3km, kort ca 2km

 

Dette o-løpet inngår i DNV aktiviseringskampanjen ”Aktivitas 2007” internt i DNV.

Alle interne løpere bes forhåndspåmelde seg:

http://inside.dnv.com/local/norway/workingindnv/hms/aktivitas2007/olop.asp

Evt. spørsmål rettes til arrangør Poul.Tranborg@dnv.com tlf. 67578971

Arrangør:

Løypelegger: Poul Tranborg

Betaling kr. 40,-

VBIL og ansatte gratis

 

Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie brikker.

Vel møtt!