VERITAS BIL O-LØP

POSTPLUKK

ONSDAG 03. OKTOBER 2007

 Samlingsplass:

Mobekken parkeringsplass, Maridalen

Noe av det beste orienteringsterrenget nær Oslo!

Merket fra:

Avkjøring fra Maridalsveien mot Snippen (asfaltvei) ca 800 m etter Maridalen Kapell

Alternativt Hakadalstoget til Snippen stasjon på Gjøvikbanen, følg asfaltveien nedover (venstre) ca 1 km. (avg. Oslo S kl. 1547/1619)

Påmelding:

Påmelding ved start. Møt opp i god tid.

Starttid:

Kl. 17.00.        

Ferdigtegnede kart. Kun 1 minutt til å se på kart før start.

Kart:

 Vaggestein 1996

Løyper:

Ca. 20 poster med forskjellig vanskelighetsgrad som kan taes i valgfri rekkefølge. Makstid 1 time. Reduksjon i poeng ved overskridelse av makstid

Arrangør:

Birger Bulukin

90834902

Husk å ta med brikken din.

O-gruppens mobiltelefon er betjent ifbm. løp 47262223

 

Vel møtt!