INNBYDELSE

VERITAS BIL

NATTOLØP

ONSDAG 24. OKTOBER 2007

Samlingsplass:

Oppmøte og start fra parkeringsplassen ved Bogstad badeplass på høyre side av veien.

Merket fra:

--

Starttid:

Kl.19.00 - 20.00

Kart:

Bogstad 2005, ekv 5 m,  målestokk 1:5000, (tilpasset)

Løyper:

Lang 3.9 km

Mellom 2,8 km

I nattløp er det refleks på postene og ikke vanlige skjermer.

Betaling:

Kr. 40,-; OSI og Geoform kr. 20.-

VBIL og samarbeidende gratis.

Arrangør:

Finn Gange/ tlf. 90662245

Påmelding:

Ved start som vanlig

 

Resultater med strekktider på internett:  http://home.no.net/dnvo

 

Vel møtt !