INNBYDELSE

TELENOR BIL NATT O-LØP

ONSDAG 7. NOVEMBER 2007

Samlingsplass:

Telenorbygget på Fornebu. Samlingsplass ved østre enden av Telenor bygget.

Merket fra:

Parkering:

Snarøyveien vis a vis Bilia (Telenor N)

P-huset eller P2 (gratis etter henholdsvis 15:45 og kl. 17). P-Hus: Trykk for gratis billett ved innkjøring dersom ikke port åpner seg (brukes for å komme seg ut også). Merket til samlingsplass fra Telenor torget over P-huset.

Starttid:

Kl. 18:00-19:00

Kart:

Telenor Fornebu, målestokk 1:4000, revidert 2006 

Løyper:

Lang ca 4,5 km. Kort ca 3,0 km. 3 eller 2 sløyfer med kartbytte. Individuell start. Ferdigtegnede kart.

Arrangør:

Telenor BIL O-gruppa. Løypelegger Ragnhild Bente Andersen tlf. 905 51 327

Betaling:

Kr. 40,-; VBIL og samarbeidende gratis.

 

 

Løperdrikke:

Saft

Husk å ta med brikke.

Resultater og info: http://home.no.net/dnvo

Vel møtt!