Postplukk på Bygdøy (HUK) onsdag 21. november 2007

Løypelegger: Petter Christensen, Esso

 

Regler
Ved postplukk skal du finne flest mulig poster i løpet av en gitt maksimaltid. Det er lagt ut ganske stort antall poster i terrenget som gir poeng på en skala fra 1 til 5. Målet er å samle flest mulige poeng i løpet av 45 minutter som er maksimaltiden for dette løpet. Første siffer i postnummeret angir hvor mange poeng du kan få ved å finne posten. Poster nummerert 10, 11, 12 osv gir 1 poeng, mens poster som har nummer 20, 21, 22, osv gir 2 poeng. Poster som begynner med tallet 5 gir følgelig 5 poeng

Kommer du i mål etter maksimaltiden så trekkes du poeng i forhold til hvor mye du kom for sent. For dette løpet trekkes du 1 poeng for hvert 15. sekund du kommer i mål etter at maksimaltiden er ute. Bruk av klokke med sekundviser er derfor en fordel.
Brikke skal stemples ved målpassering (Målpost 150) og leses av i sekretariatet for registrering av målpassering og kontroll av poster.

 

Praktisk informasjon
Ferdigtegnede kart. Målestokk 1:7500. Siste rentegning 1992.
Brikke må nulles før start (Startpost kode 0).
Fellesstart kl 1800 presis fra veidele ved bom. Av hensyn til registrering i sekretariatet og nulling av brikke anbefales oppmøte 30 mimutter før start. Det gir deg også tid til litt oppvarming.
Parkering: Oppmerkede parkeringsplasser på HUK (ingen avgift)
Betaling: Som vanlig for DNV løp (Medlemmer VBIL - gratis. Andre - kr 40,-)

Påmelding
Vi satser på å ha nok ferdigpreparerte kart, dvs ingen forhåndspåmelding. Løpere i og utenfor VBIL er velkomne.