INNBYDELSE

VERITAS BIL

ÅPENT NATT-O-LØP

med innledende postplukk

ONSDAG 12. DESEMBER 2007

Samlingsplass:

SYD for Veritas I (helt nede ved sjøen) 

Parkering:

På gjesteplasser etter passering av rundt vakthus/ bom eller på Veritasplasser i Parkeringshus 1

Starttid:

Kl. 1700-1800

Kart:

Veritasskogen 2002, 5 m ekvidistanse

Postplukk: 1 : 2500  Vanlig nattløp: 1 : 4000

Løyper:

Løpet starter opp med postplukk på eget kart og fortsetter deretter med vanlig natt-o-løp. Alle poster i postplukk skal tas. Om poster mangler, blir det ikke disk, men uansett tid plassering bak de som har alle poster.

Lang:       Postplukk 1,6 km 8 poster + 2,5 km 12 poster

Mellom:  Postplukk 1,6 km 8 poster + 1,0 km 6 poster

Kort:       Postplukk 1,6 km 8 poster + 0,4 km 1 post

Startkontingent:

NOK 40,- ; OSI + Geoform NOK 20,- ;

VBIL + samarbeidende gratis

Arrangører:

Odd Tore Saugerud

 

Resultater med strekktider på internett:  http://home.no.net/dnvo

 

Vel møtt !