INNBYDELSE TIL

VERITAS BIL

ÅPENT SOMMER O-LØP

ONSDAG 9. JULI 2008

 

 

Samlingsplass:

Sandermosen stasjon, Maridalen

 

Parkering langs Greveveien. Noen plasser ved den nedlagte stasjonen for de som kommer tidligst.

 

Merket fra:

Krysset Maridalsveien/ Greveveien (etter kirkeruinene)

 

Starttid:

Kl. 1600-1800. (Postene tas inn kl. 1930)

 

Kart:

Fuglåsen / 2006 / 1 : 10.000

ekv. 5 m

 

Løyper:

Lang:       ca 5.5 km

Mellom:  ca 3.6 km  

Kort:       ca 2.6 km   

 

Startkontingent:

Kr. 40,-

 

Arrangører:

Birger Bulukin

 

Resultater med strekktider på internett:  http://home.no.net/dnvo

Ta med brikke!

 

Vel møtt !