Subject: VBIL - Innbydelse til Postplukk onsdag 8. oktober ved Bogstad Styggdalen

Postplukk på Bogstad, Styggdalen onsdag 08. oktober 2008

Løypelegger: Hallvard Bjørgum, Veritas

Regler Postplukk
Det gjelder å finne flest mulig poster i løpet av en gitt maksimaltid. Det er lagt ut forholdsvis mange poster i terrenget som gir poeng på en skala fra 1 til 5. Målet er å samle flest mulige poeng i løpet av 1 time maksimaltid. Første siffer i postnummeret angir hvor mange poeng du kan få ved å finne posten.

Poster nummerert 10, 11, 12 osv gir 1 poeng

Poster nummerert 20, 21, 22, osv gir 2 poeng

Poster nummerert 50, 51, 52, osv gir 5 poeng

Kommer du i mål etter maksimaltiden så trekkes du poeng i forhold til hvor mye du kom for sent. For dette løpet trekkes du 1 poeng for hvert 20. sekund du kommer i mål etter at maksimaltiden er ute. Bruk av klokke med sekundviser er derfor en fordel.
Brikke skal stemples ved målpassering (Målpost 150) og leses av i sekretariatet for registrering av målpassering og kontroll av poster.

Praktisk informasjon
Finn frem:
http://www.gulesider.no/kart/map.c?marklon=10.625102520262573&marklat=59.976986191902185&id=s_10.625102520262573%2C59.976986191902185&ps=3&companies=&q=styggedalen&imgt=MAP&n=59.9797648419251&s=59.9739150525192&e=10.633400868579&w=10.616931252271&zoom=3&tool=pan&scrollX=0&scrollY=0

Ferdigtegnede kart. Bogstad Strømmsdammen 1:10 000. Utgitt 2005.
Elektronisk tidtaking. Brikke må nulles før start, Startpost kode 0.
Fellesstart kl 1700 presis med kartene liggende på bakken, (Kl 1900 blir det mørkt).

Av hensyn til registrering og nulling av brikke anbefales oppmøte i god tid minst 30 - 45 minutter før start. Det gir deg også tid til litt oppvarming.
Parkering: Ved start
Betaling: Som vanlig for DNV løp (Medlemmer VBIL - gratis. Andre - kr 40,-)

Påmelding
Vi satser på å ha nok ferdigpreparerte kart, dvs ingen forhåndspåmelding. Løpere i og utenfor VBIL er velkomne.