INNBYDELSE

VERITAS BIL

ÉNMANNSSTAFETT

ONSDAG 15. OKTOBER 2008

Samlingsplass:

Østernvannsvingen P-plass, Bærum

Merket fra:

Fra Griniveien mot Skytterkollen

 

Starttid:

Fellesstart kl. 1700

Fremmøte i god tid før dette, helst ca. kl. 1630 for registrering. (Somlekopper må løpe alene med forsinket start)

Kart:

Østernvann / 2005 / ekv. 5 m,  ferdig preparerte kart med målestokk 1:5000 obs, obs!

Løyper:

Tre sløyfer på til sammen ca 4 km løpes i den rekkefølge som står på utdelt kart. ABC, ACB, BAC…….etc…6 kombinasjoner

De som ønsker kortere løp kan ta sløyfene AB eller bare A. Si fra ved påmelding

Betaling:

Kr. 40,-; OSI og Geoform kr. 20.-

VBIL og samarbeidende gratis.

Arrangør:

Tormod Bøe 901 89 285

Påmelding:

Ved start som vanlig

 

Resultater med strekktider på internett:  http://home.no.net/dnvo

 

 Vel møtt !