INNBYDELSE

VERITAS BIL

NATTOLØP

ONSDAG 3. DESEMBER 2008

Samlingsplass:

Fossum klubbhus

(Mulig parkeringsavgift ved klubbhuset på grunn av at kommunen ikke vil ha ansvar for brøyting)

Merket fra:

--

Starttid:

Kl.1700 - 1800

Kart:

Lathusåsen 1:6000, ekv. 5 m, utgitt 2004

Løyper:

Lang 4,4  km

Kort 2,7 km

                           

Betaling:

Kr. 40,-; OSI og Geoform kr. 20.-

VBIL og samarbeidende gratis.

Arrangør:

Finn Gange tlf. 90662245

Påmelding:

Ved start som vanlig

 

Resultater med strekktider på internett:  http://home.no.net/dnvo

 

Vel møtt !