Postplukk ved Steinshøgda onsdag 14. oktober 2009

Løypelegger: Morten Hjelm, Det norske Veritas

Regler Postplukk
Det er lagt ut 22 poster i terrenget. Hver post gir fra 1 til 6 poeng, avhengig av hvor krevende det er å komme til posten. Målet er å samle flest mulige poeng i løpet av en maksimaltid på 1 time. Det er fellesstart presis kl 1700.

Det må altså etter start legges opp en strategi for hvilke poster man vil satse på å finne innenfor 1 time. Denne gangen vil dette komme til å gjelde alle løpere – det vil ikke være mulig å ta alle postene i løpet av 1 time.

På kartet er alle postene angitt med et tosifret tall. Første siffer i postnummeret angir hvor mange poeng posten gir. Andre siffer er postens nummer i gruppen.

Poster nummerert 10, 11, 12, … gir 1 poeng

Poster nummerert 20, 21, 22, … gir 2 poeng

osv

Kommer du i mål etter maksimaltiden på 1 time så trekkes du 1 poeng for hvert 20. sekund du kommer i mål etter at maksimaltiden er ute. Brikke skal stemples ved målpassering (Målpost 150) og leses av i sekretariatet for registrering av målpassering og kontroll av poster.

Praktisk informasjon
Løpet går ved Steinshøgda som er ved Gamle Ringeriksvei mellom Bekkestua og Bærums verk, nær Stein gård. Se kart:

http://www.gulesider.no/kart/;jsessionid=cZPfBq86zpm-iPs7er#lat%3D6645114.48271%26lon%3D586368.27305%26zoom%3D14%26layers%3DB0000%26q%3Dstein%2520g%25C3%25A5rd%2520b%25C3%25A6rum%26offset%3D0%26userLon%3D586176.0123108206%26userLat%3D6645099.529079584%26tab%3Daddress

 

Parkeringsplassen er på motsatt side Stein gård som angitt på kartet. Parkeringsplassen er ikke så stor så alle oppfordres til å parkere slik at alle får plass. Samlingsplass er på nordsiden av veien. Ca 10 minutter å gå.

Det deles ut ferdigtegnede kart, basert på Steinshøgda 1:10 000. Utgitt 2007.

Fellesstart kl 1700 presis med kartene liggende på bakken.

Det benyttes elektronisk tidtaking. Brikke må nulles før start, Startpost kode 0. Av hensyn til registrering og nulling av brikke anbefales oppmøte i god tid minst 30 minutter før start. Det gir deg også tid til litt oppvarming. Husk at det også er 10 min å gå fra parkeringsplass.

Betaling: Som vanlig for DNV løp (Medlemmer VBIL og sam­arbeidende firmaer gratis. OSI og GeoForm 20,- Andre - kr 50,-)

Påmelding: Vi satser på å ha nok ferdigpreparerte kart, dvs ingen forhåndspåmelding. Løpere i og utenfor VBIL er velkomne.