Postplukk ved Østernvannsvingen onsdag 13. oktober 2010

Løypelegger: Morten Hjelm, Det norske Veritas

Regler Postplukk
Det er lagt ut 25 poster i terrenget. Hver post gir fra 1 til 6 poeng, avhengig av hvor krevende det er å komme til posten. Målet er å samle flest mulige poeng i løpet av en maksimaltid på 1 time. Det er fellesstart presis kl 1700. Det gis ett minutt til å planlegge løpet før start.

Det må altså legges opp en strategi for hvilke poster man vil satse på å finne innenfor 1 time. Denne gangen vil dette komme til å gjelde alle løpere – det vil ikke være mulig å ta alle postene i løpet av 1 time.

På kartet er alle postene angitt med et tosifret tall. Første siffer i postnummeret angir hvor mange poeng posten gir. Andre siffer er postens nummer i gruppen.

Poster nummerert 10, 11, 12, … gir 1 poeng

Poster nummerert 20, 21, 22, … gir 2 poeng

osv

Kommer du i mål etter maksimaltiden på 1 time så trekkes du 1 poeng for hvert 20. sekund du kommer i mål etter at maksimaltiden er ute. Brikke skal stemples ved målpassering (Målpost 150) og leses av i sekretariatet for registrering av målpassering og kontroll av poster.

Praktisk informasjon
Løpet går fra parkeringsplassen ved Østernvannsvingen, dvs på veien til Løvenskioldbanen.

Alle må merke seg følgende:

·        Inngjerdingen rundt skytebanen er delvis noe mangelfull. Alle må derfor passe på å ikke løpe inn i skravert område.

·        Det må heller ikke løpes på den vestre delen av demningen der bekken renner ut. Bånd som sperrer er hengt opp (men kan være fjernet)

·        Østernvannbekken må ikke krysses i den øvre delen der den er inntegnet med tykk blå strek. Postene er lagt slik at kryssing kan skje på egnede steder.

Det deles ut ferdigtegnede kart, basert på Fossums utmerkede og oppdaterte kart for området i målestokk 1:10 000.

Det benyttes elektronisk tidtaking. Brikke må nulles før start, Startpost kode 0. Av hensyn til registrering og nulling av brikke anbefales oppmøte i god tid, minst 30 minutter før start. Det gir deg også tid til litt oppvarming.

Betaling: Som vanlig for DNV løp (Medlemmer VBIL og sam­arbeidende firmaer gratis. OSI og GeoForm 20,- Andre - kr 50,-)

Påmelding: Vi satser på å ha nok ferdigpreparerte kart, dvs ingen forhåndspåmelding. Løpere i og utenfor VBIL er velkomne.