INNBYDELSE

VERITAS BIL/STATOIL BIL

NATT O-LØP

TIRSDAG 19 OKTOBER 2010

 

Samlingsplass:

Gamle Ringeriksvei ved Steinskogen Gravlund / Godthaab (Blå pil på dette kartet!)

Starttid:

Kl. 18.45-19:45 (Starten er ved den grønne pilen, mål ved rød pil, ved buss-holdeplassen!)

Kart:

Dæhlivann, målestokk 1:5 000.
Kartet er under revidering og har noe avvikende linje- og symbol-tykkelser. Pga. løvfall er det til dels svært vanskelig å se små stier i terrenget.

Løyper:

Lang 4,1 km,  Mellom 3,0 km
Kort (C) 1.0 km

Arrangør:

Terje Mathisen

Betaling:

Kr. 50
VBIL og samarbeidende (inkl Tyrving) gratis

OSI/GeoForm kr 20.- iht. avtale

Resultater og info: http://brikkesys.no/dnvo

Vel møtt !