INNBYDELSE

VERITAS BIL/TELENOR BIL

NATT O-LØP

ONSDAG 3. NOVEMBER 2010

 

Samlingsplass:

Storøya Grendesenter, Fornebu. Se kart her. Blå: avkjøring fra Snarøyveien. Rød: Parkering grendesenteret. Grønn: Samlingsplass.

Starttid:

Kl. 17.30-19:00

Kart:

Fornebu, målestokk 1:5 000.
Dette er et nytt kart som fortsatt er under utarbeiding. Det vil derfor kunne inneholde en del feil og mangler. Kartet omfatter en del "brakkeområder" som bare er grovskissert da disse er under stadige endringer. 

Løyper:

Lang ca 5 km,  Mellom ca 3 km

Arrangør:

Telenor BIL

Betaling:

Kr. 50
VBIL og samarbeidende gratis

OSI/GeoForm kr 20.- iht. avtale

Resultater og info: http://brikkesys.no/dnvo

Vel møtt !