INNBYDELSE O-LØP

VERITAS BEDRIFTSIDRETTSLAG

NATTLØP

ONSDAG 8. DESEMBER 2010

 

Samlingsplass:

Syd-Øst for Veritas I-bygget (helt nede ved sjøen) 

 

På gjesteplasser etter passering av rundt vakthus/ bom eller på Veritasplasser i Parkeringshus 1

Starttid:

Kl. 17.00-18.00

Kart:

Tyrvings Veritasskogen 2008, 1 : 4000, 2 m ekvidistanse

Løyper:

Ekstra kort ca 2km (lett)

Kort ca 3 km 

Lang ca 4.5 km 

Arrangør:

Steinar Låg, DNV  (tlf 95236838)

Betaling:

Kr. 50.-

 VBIL medlemmer: gratis

Samarbeidende OSI/GeoForm (inkl Tyrving): 20kr  

Husk å ta med brikken din. Det blir også mulighet for å leie brikker.

Resultater og info: http://brikkesys.no/dnvo

Vel møtt !

PS Ved ekstreme forhold (kulde/snø) vil avlysning vurderes. En evt avlysning vil bli kommunisert på VBIL weben senest tirsdag kveld kl 2000.  Alle som har tenkt til å løpe oppfordes derfor til å sjekke http://brikkesys.no/dnvo tirsdag kveld!