Veritas BIL - Postplukk ved Mobekken parkeringsplass Maridalen, Tirsdag 27 september 2011. Åpent for alle. (Området sperret for NM deltagere 2012)

Regler Postplukk
Det er lagt ut 25 poster i terrenget. Hver post gir fra 1 til 6 poeng, avhengig av hvor krevende det er å komme til posten. Målet er å samle flest mulige poeng i løpet av en maksimaltid på 1 time. For målgang etter 1 time trekkes 1 straffepoeng pr 30 sek overtid.

Det er fellesstart presis kl 1700. Det gis ett minutt til å se på kartet før start. Det må altså legges opp en strategi. Siktemålet er at ingen skal klare å ta alle postene i løpet av 1 time. For den som ønsker enklere løp kan velges de nære poster.

På kartet er postene angitt med et tosifret tall. Første siffer i postnummeret angir hvor mange poeng posten gir. Andre siffer er postens identifikasjon.

Poster nummerert 10, 11, 12, … gir 1 poeng

Poster nummerert 20, 21, 22, … gir 2 poeng

osv

Brikke skal stemples ved målpassering (Målpost 150) og leses av i sekretariatet for registrering av målpassering og kontroll av poster.

Praktisk informasjon
Postene er lagt ut i alle retninger sett fra parkeringsplassen. Fortrinnsvis i de finere deler av terrenget som stedvis er fint løpbart. Kartene er ferdig tegnet og blir lagt ut på rad på bakken. Målestokk er 1:10 000

Brikke må nulles før start, Startpost kode 0. Av hensyn til registrering og nulling av brikke anbefales oppmøte i god tid, minst 30 minutter før start. Det gir deg også tid til litt oppvarming. Begrenset mulighet for individuelle starter for de som kommer for sent da det blir mørkt.

Betaling: Som vanlig for DNV løp kr 50,-. Firmaer med egen avtale (OSI/GeoForm) kr 20,-

Påmelding: Vi satser på å ha nok ferdigpreparerte kart, dvs ingen forhåndspåmelding.

Løypeleggere: Hallvard Bjørgum Veritas Og Bernt Tollefsen NRPA

Sjekk kjørerute:   http://kart.gulesider.no/m/azLFd

Velkommen til Postplukk