DNV Postplukk Mobekken 03/10/07
Deltaker Poster i rekkefølge Poengberegning
Ivar Opsahl;PLANBYGG 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 119, 118, 117, 113, 112, 110, 150 2+2+3+2+3+4+4+5+4+5+5+4+3+4+3+1+1=55p 59:47
Olav Eide;OSI 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 119, 118, 117, 113, 112, 111, 150 2+2+3+4+4+5+5+4+5+5+4+3+4+3+1+2= 56-1 =55p (+1/2min)
Guttorm Egge;OSI 91, 95, 96, 87, 110, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 119, 118, 117, 113, 112, 111, 150 3+4+2+1+1+2+2+3+4+4+5+5+4+5+5+4+3+4+3+1+2= 67-13=54p (+6 1/2min)
Per Morten Lefdal; HEMING/

NJÅRD

79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 117, 119, 118, 111, 112, 150 2+2+3+4+4+5+5+4+5+5+4+4+3+2+1=53p 59:10
Knut Erik Østengen;Thales 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 119, 118, 117, 113, 112, 150 3+4+4+5+5+4+5+5+4+3+4+3+1=50p 59:07
Jon-Kristian Eikseth;Statkraft 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 119, 118, 111, 112, 110, 150 2+2+3+4+4+5+5+4+5+5+4+3+2+1+1=50p 59:37
Audrun Utskarpen;OSI 79, 78, 77, 76, 75, 74,73, 72, 70, 71, 119, 118, 150 2+2+3+4+4+5+5+4+5+5+4+3=46 - 1 =45p (+1/2min)
Vidar Berteig;CSC BIL 111, 118, 119, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 110, 150 2+3+4+5+4+5+5+4+4+3+2+2+1=44p 56:53
Sturle Hånes;GeoForm 111, 118, 119, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 110, 150 2+3+4+5+5+4+5+4+4+3+2+2+1=44p 59:08
Bjørn Sandelien;Vegdirektoratet 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 119, 118, 111, 150 2+2+3+4+4+5+5+4+5+4+3+2=43-1=42p (+1/2min)
Sven Ringstad;Siemens 111, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 95, 91, 87, 110, 150 2+5+5+4+4+3+2+2+4+3+1+1=36 - 1=35p (+1/2min)
Kjetil Sukkestad;Grefsen 111, 112, 113, 117, 118, 119, 70, 71, 72, 110, 150 2+1+3+4+3+4+5+5+4+1=32p 59:05
Nora Ursin;Fossum IF 111, 112, 113, 117, 118, 119, 70, 71, ,72, 110, 150 2+1+3+4+3+4+5+5+4+1=32p 1:00
Morten Hjelm;DNV 111, 113, 117, 118, 119, 70, 71, 150 2+3+4+3+4+5+5=26p 58:16
Odd Tore Saugerud;DnV 87, 96, 95, 91, 79, 78, 77, 76, 75, 110, 150 1+2+4+3+2+2+3+4+4+1=26p 59:47
Helge Kvaase;HIAK 91, 95, 96, 87, 111, 118, 119, 78, 79, 110, 150 3+4+2+1+2+3+4+2+2+1=24p 56:33
Jon Foss;Osi 79, 78, 76, 75, 72, 119, 118, 110, 150 2+2+4+4+4+4+3+1=24p 58:04
Lars-Evan Pettersson;NVE 87, 91, 95, 96, 113, 117, 119, 118, 111, 78, 79, 110, 150 1+3+4+2+3+4+4+3+2+2+2+1=31 - 7=24p (+3 1/2min)
Nina Kolberg;Bærum komm 119, 118, 117, 113, 111, 112, 79, 78, 110, 150 4+3+4+3+2+1+2+2+1=22p 57: 53
Anne Sjønnesen;NITTEDAL 91, 95, 96, 87, 110, 111, 118, 119, 79, 150 3+4+2+1+1+2+3+4+2=22p 58: 51
Øystein Madsen;GE 91, 95, 96, 87, 79, 78, 77, 111, 112, 110, 150 3+4+2+1+2+2+3+2+1+1=21p 46: 09
Tor E Henriksen;PRIVAT 111, 112, 113, 117, 118, 119, 78, 79, 150 2+1+3+4+3+4+2+2=21p 55: 54
Sigfred Fagervik;ATN 77, 76, 75, 119, 118, 111, 110, 150 3+4+4+4+3+2+1=17p 54: 03
Anders Løland;Fbi 78, 77, 76, 75, 74, 72, 150 2+3+4+4+5+4=22 - 5=17p (+2 1/2min)
Atie Saugerud;DnV 87, 96, 91, 95,110, 79, 78, 150 1+2+3+4+1+2+2=15p 52: 10