Klasse: null

Postkoder

Tid

91 114 74 97 71 124 76 77 78 79 130 126 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Ove Kristian Jødal, Bekkelaget

  43:18      4:18  3:17  1:48  3:37  2:53  2:19  2:08  2:12  6:59  2:20  5:22  4:15  1:50     18:56:48  19:40:06

Andrea Vild Jødal, Bekkelaget

  43:19      4:14  3:19  1:46  3:37  2:53  2:26  2:02  2:16  6:53  2:36  5:30  4:00  1:47     18:56:48  19:40:07

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 121 70 73 75 72 125 124 77 78 76 74 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Hallvard Bjørgum, DNV

  45:22      2:12  2:11  2:01  2:57  1:22  1:02  2:10  1:59  2:36  4:21  4:57  3:19  6:42  3:29  4:04     18:56:48  19:42:10

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 121 70 73 125 72 97 74 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Tor E Henriksen, PRIVAT

  41:29      2:58  1:22  1:54  3:25  1:17  1:17  7:12  3:22  6:13  5:11  1:49  5:29     18:56:48  19:38:17

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 87 95 96 121 75 73 70 130 79 78 77 76 124 72 125 71 97 74 114 113 91 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Terje Mathisen, Hydro Oslo BIL

  38:54      1:29  3:05  1:31  1:30  1:21  1:06  0:43  0:44  1:17  3:05  1:53  1:24  1:40  1:21  1:13  1:09  2:56  1:23  1:42  1:15  0:52  1:08  1:57  2:01  1:09     18:56:48  19:35:42

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 121 70 73 125 77 76 124 72 71 74 91 112 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Olav Mo, DNV

  47:00      2:46  1:18  1:40  3:20  1:16  1:44  2:21  4:46  2:39  2:45  2:55  3:22  7:47  2:17  3:32  2:32     18:56:48  19:43:48

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 75 71 74 114 91 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Atie Saugerud, DnV

  40:40      3:57  2:13  2:21  4:46  2:57  2:45  5:57  2:37  2:57  3:22  4:22  2:26     18:56:48  19:37:28

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 121 70 125 72 124 97 71 75 73 96 114 91 113 87 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Lars-Evan Pettersson, NVE

  40:30      2:33  1:27  1:37  3:08  1:04  2:33  2:06  1:42  2:54  1:22  1:52  1:27  2:07  2:32  1:23  1:51  1:37  2:48  2:37  1:50     18:56:48  19:37:18

Klasse: null

Postkoder

Tid

126 95 121 70 79 78 77 76 124 96 74 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Odd Tore Saugerud, DnV

  43:47      3:43  1:51  3:02  1:21  5:03  2:49  2:15  2:59  2:02 10:39  2:41  1:49  3:33     18:56:48  19:40:35

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 95 96 121 70 73 75 71 124 76 77 78 79 125 72 71 74 114 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Tormod Bøe, DNV

  41:24      1:54  2:34  2:01  1:58  1:00  0:55  1:21  1:19  1:49  1:36  2:34  2:09  2:02  3:21  1:40  2:20  5:16  1:44  3:51     18:56:48  19:38:12

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 121 70 73 125 79 78 77 76 124 74 114 113 91 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Knut Møgedal, Kværner

  41:34      2:11  1:40  1:17  2:02  1:59  1:00  1:23  1:18  3:36  2:54  2:19  2:07  1:36  5:20  1:53  1:10  1:17  2:22  2:37  1:33     18:56:48  19:38:22

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 121 70 130 125 79 78 77 76 124 72 73 75 71 97 114 91 113 96 87 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Tor Ringstad, Tandberg

  42:56      1:33  1:49  0:59  2:14  0:56  3:51  2:20  2:34  2:07  1:38  2:00  1:29  1:24  2:40  0:58  1:25  0:54  1:26  1:11  1:14  1:15  2:09  1:50  1:51  1:09     18:56:48  19:39:44

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 121 73 70 125 72 75 71 124 76 74 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Håkon Helge, DNV

  42:31      2:18  1:20  1:44  2:45  1:54  1:34  2:18  5:21  2:12  2:03  1:32  3:01  4:29  4:32  1:33  3:55     18:56:48  19:39:19

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 121 70 125 78 77 76 124 71 74 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Kåre Knudsen, GeoForm

  45:29      2:37  1:35  1:56  2:42  2:56  1:26  2:53  4:53  2:26  2:51  2:14  3:19  6:57  1:58  4:46     18:56:48  19:42:17

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 121 70 73 125 79 78 77 76 124 72 75 71 97 114 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Øyvind Grandum, IL GeoForm

  46:12      2:21  1:26  1:40  3:56  1:02  1:08  1:38  2:44  2:36  2:17  2:04  2:07  3:23  2:10  1:36  4:04  1:55  4:09  3:56     18:56:48  19:43:00

Klasse: null

Postkoder

Tid

126 95 96 121 70 73 71 75 72 124 76 77 78 74 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Toril Eine, Esso

  46:05      3:15  1:25  3:05  2:03  0:59  1:34  3:08  3:23  3:04  4:10  1:42  2:56  3:23  6:58  5:00     18:56:48  19:42:53

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 95 96 130 79 78 77 76 124 72 73 75 71 74 91 113 87 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Øystein Møgedal, Kværner Oslo

  43:05      1:50  2:29  2:00  1:58  4:52  4:00  2:07  1:43  2:11  1:56  2:37  1:03  1:55  2:10  1:35  1:27  2:27  1:40  1:55  1:10     18:56:48  19:39:53

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 95 121 70 73 75 71 124 76 77 78 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Anders Løland, Fbi

  43:45      2:04  2:22  2:45  1:14  1:24  1:35  4:44  1:49  1:50  2:54  1:56 15:45  3:23     18:56:48  19:40:33

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 121 70 73 75 125 79 78 77 76 124 74 114 91 112 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Lars Christensen, Esso

  44:59      2:19  1:19  1:15  2:17  1:43  1:16  1:09  1:15  1:59  3:49  2:36  2:07  2:02  1:41 10:14  1:45  1:35  2:04  2:34     18:56:48  19:41:47

Klasse: null

Postkoder

Tid

112 91 114 97 77 76 124 72 95 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Tor Drage, Kværner Oslo

  45:27      5:42  2:09  1:58  2:26  8:31  2:35  2:21  2:07  9:33  8:05     18:56:48  19:42:15

Klasse: null

Postkoder

Tid

110 112 91 114 74 124 76 75 96 95 111 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Jon Foss, Osi

  42:57      2:19  2:25  2:09  1:20  1:33 11:25  1:46  4:10  3:22  3:17  7:15  1:56     18:56:48  19:39:45

Klasse: null

Postkoder

Tid

91 74 124 76 77 78 79 125 72 73 75 96 95 126 111 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Sven Ringstad, Siemens

  44:33      3:52  1:38  5:15  4:13  3:28  2:36  2:05  3:29  2:01  4:11  1:45  2:01  3:17  1:44  1:23  1:35     18:56:48  19:41:21

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 75 121 70 73 125 79 78 77 76 124 74 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Per Osen, Seaflex

  46:28      2:28  1:02  1:23  3:21  1:54  1:54  1:16  1:53  1:40  3:04  2:40  2:22  2:24  2:58 11:56  4:13     18:56:48  19:43:16

Klasse: null

Postkoder

Tid

112 91 114 74 97 124 76 77 78 79 125 73 70 75 121 96 95 126 111 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Knud Bjørne-Larsen, NORSK FILM

  44:42      3:31  1:45  1:48  1:02  2:20  6:30  1:19  1:39  2:46  2:07  4:38  1:28  1:16  2:03  2:33  1:23  1:36  1:57  1:14  1:47     18:56:48  19:41:30

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 95 96 121 70 73 75 125 78 77 76 124 72 71 97 74 114 91 113 87 126 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Egil Huseth, Blom

  44:53      1:58  2:39  2:13  1:48  1:00  1:41  1:13  2:03  3:16  2:00  2:05  1:30  2:01  2:20  1:35  2:04  1:38  1:16  1:27  2:14  1:45  5:07     18:56:48  19:41:41

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 75 121 70 73 125 79 78 77 76 124 74 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Truls Osen, Heming/NJÅRD

  46:25      2:30  1:03  1:23  3:23  1:52  1:55  1:15  1:48  1:44  3:04  2:40  2:22  2:24  2:58 11:56  4:08     18:56:48  19:43:13

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 110 112 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Lilleaker speidergruppe, NSF

  45:31      7:42  5:23 21:26  7:25  3:35     18:56:48  19:42:19

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 95 121 70 73 125 72 124 76 77 78 79 130 96 75 71 74 91 113 87 112 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Jeppe Hansson, FOSSUM

  45:44      1:40  2:35  2:26  0:57  0:59  1:20  2:07  1:07  1:36  1:54  1:57  2:06  3:30  2:15  3:55  1:16  5:26  1:19  1:16  1:34  2:27  2:02     18:56:48  19:42:32

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 95 121 70 73 125 72 76 124 74 97 71 91 114 150 Start-Kl.Mål-Kl.

John Hansen, AB PIL

  46:38      1:45  2:48  2:25  1:06  0:57  2:28  1:40  3:26  2:01  8:54  4:33  4:30  5:14  1:24  3:27     18:56:48  19:43:26

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 130 79 78 76 124 74 91 112 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Nina Kolberg, Bærum komm

  46:35      3:04  1:22  1:38  2:41  3:28  4:50  4:04  6:31  3:50  7:03  1:52  3:21  2:51     18:56:48  19:43:23

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 121 75 73 70 125 79 78 77 76 124 74 114 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Geir Trøan, Telenor BIL

  45:13      2:08  1:12  1:27  2:11  2:01  1:16  1:08  1:54  2:43  3:36  2:57  2:39  2:16  3:19  6:49  1:31  1:23  4:43     18:56:48  19:42:01

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 121 70 73 79 78 77 76 124 72 71 74 91 113 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Sturle Hånes, GeoForm

  43:21      2:24  1:22  1:39  2:14  1:37  1:07  1:06  4:17  2:34  2:20  2:06  1:55  3:17  2:13  3:52  1:40  1:35  2:33  2:14  1:16     18:56:48  19:40:09

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 121 70 73 79 78 77 76 124 91 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Knut Hangeraas, GeoForm

  44:01      2:52  1:26  1:59  3:12  1:08  1:14  6:13  3:13  2:30  2:43  1:54 12:14  3:23     18:56:48  19:40:49

Klasse: null

Postkoder

Tid

111 126 95 96 121 70 125 79 78 77 76 124 72 73 75 71 97 114 74 91 87 112 110 150 Start-Kl.Mål-Kl.

Vidar Berteig, CSC BIL

  43:38      1:38  1:48  1:17  2:01  1:29  1:11  2:55  3:06  2:03  2:00  2:15  1:35  1:44  2:28  1:10  1:14  0:51  1:38  1:33  1:25  2:50  1:30  2:44  1:13     18:56:48  19:40:26

Antall deltagere: 34

Lisensen tilhører VBIL Orientering