Sortering:

Startliste Holleia Vårløp, Modum OL/Viul OK 7. mai 2017

Startnr

Brikkenr

Navn

Klubb

Klasse

Starttid

203503

Anne Marthe Peveri

Eiker OL

D 19 A-, 4.8 km

503318

Ida Hope

OSI

D 17AK, 3.8 km

203504

Kristin Sørensen

Sturla, IF

D 50-, 3.6 km

501276

Anna Maria Pedersen

Modum OL

N-åpen, 2.0 km

207018

Espen Ekholt Berg

Kongsberg OL

H 17B, 2.6 km

188811

Anders Gustafsson

Sturla, IF

H 40-, 4.8 km

217062

Dana B. Stene

Nydalens SK

D 19 A-, 4.8 km

212929

Erik Molenaar

Modum OL

Åpen lang, 6.5 km

211744

Erik Molenaar

Modum OL

Åpen lang, 6.5 km

172011

Magnus Gustavsen

OSI

H 17AK, 3.8 km

206489

Torbjørn Bogen

Sturla, IF

H 17AK, 3.8 km

500011

Isa Heggedal

Konnerud IL

D 40-, 3.8 km

501364

Lill Kristin Enger

Modum OL

D 40-, 3.8 km

501599

Nora Saugerud

Konnerud IL

D 17 AK, 3.8 km

212818

Johanne Longfjeld

Modum OL

D 13-14, 2.6 km

203465

Emil S Molenaar

Modum OL

H 11-12, 2.0 km

207923

Mats Olsen Bye

Modum OL

H 11-12, 2.0 km

220751

Anders Roum

Ringerike OL

H 13-16 C, 2.2 km

216691

Ingunn Lysaker Norbom

Konnerud IL

D 17 C, 2.6 km

216683

Maren Wiger

Modum OL

D 17 C, 2.6 km

97963

Tove Beate Jelstad

Modum OL

D 17 C, 2.6 km

203480

Hans Kristian Wiger

Modum OL

N Åpen, 2.0 km

203481

Jørgen Viger

Modum OL

N Åpen, 2.0 km

203482

Ole Testløper Olsen

Viul OK

N Åpen, 2.0 km

10179

Emil S Molenaar

Modum OL

H 11-12, 2.0 km

10:30:00

155653

Anne Maria Pedersen

Modum OL

N-åpen, 2.0 km

10:30:00

212799

Julie Olsen Bye

Modum OL

N-åpen, 2.0 km

10:30:00

96855

Nila Hilleren

Eiker OL

N-åpen, 2.0 km

10:30:00

203479

Vilje Hilleren

Eiker OL

N-åpen, 2.0 km

10:30:00

181953

Pål Skogedal

Asker Skiklubb

H 19A-, 6.5 km

10:30:00

204618

Adele Teigen

Kongsberg OL

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

188801

Aksel Klausen

Sturla, IF

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

203466

Filip Molenaar

Modum OL

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

228428

Frida Hope

Modum OL

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

144697

Hans Kristian Wiger

Modum OL

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

205394

Jan Olav Bergan

Kongsberg OL

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

216690

Jørgen Wiger

Modum OL

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

196871

Marte Eger

Kongsberg OL

N Åpen, 2.0 km

10:30:00

223849

Hedda Kind Kjellevold

Modum OL

D 13-16 C, 2.2 km

11:00:00

190679

Marte Sofie Skrove

Ringerike OL

D 13-16 C, 2.2 km

11:00:00

500243

Martine Jægtvik

Konnerud IL

D 13-16 C, 2.2 km

11:00:00

220720

Nora Marie Enerhaugen

Ringerike OL

D 13-16 C, 2.2 km

11:00:00

208119

Henrik Holm Nes

Modum OL

H 11-12, 2.0 km

11:00:00

183843

Jon Strand

Kongsberg OL

H 11-12, 2.0 km

11:00:00

212748

Lage Røhnebæk Kongsrud

Modum OL

H 11-12, 2.0 km

11:00:00

211926

Mats Olsen Bye

Modum OL

H 11-12, 2.0 km

11:00:00

213031

Oskar Hope

Modum OL

H 11-12, 2.0 km

11:00:00

201737

Rasmus Berglund

Ringerike OL

H 11-12, 2.0 km

11:00:00

175782

Anders Roum

Ringerike OL

H 13-16 C, 2.2 km

11:00:00

500665

Jo Randar Holmøy

Hadeland OL

H 13-16 C, 2.2 km

11:00:00

94372

Glenn Ekholdt Hilleren

Eiker OL

H 17 C, 2.2 km

11:00:00

206380

Anita Langeggen

Kongsberg OL

D 11-12, 2.0 km

11:00:00

212139

Hanna Spangberg

Konnerud IL

D 11-12, 2.0 km

11:00:00

212981

Ylva Klausen

Sturla, IF

D 11-12, 2.0 km

11:00:00

200367

Ina Cecilie Landro

Konnerud IL

D 17 C, 2.6 km

11:00:00

187220

Ingunn Lysaker Norbom

Konnerud IL

D 17 C, 2.6 km

11:00:00

211330

Irene Langeggen

Kongsberg OL

D 17 C, 2.6 km

11:00:00

219301

Line Bjørnås

Konnerud IL

D 17 C, 2.6 km

11:00:00

Maren Wiger

Modum OL

D 17 C, 2.6 km

11:00:00

200603

Mona Dalegård Løken

Kongsberg OL

D 17 C, 2.6 km

11:00:00

502379

Anne Lise Øfsthus

Asker Skiklubb

D 75-, 3.0 km

11:13:00

198585

Torunn Hege Frøvoll

Sturla, IF

D 75-, 3.0 km

11:14:00

195858

Torunn Hege Frøvoll

Sturla, IF

D 75-, 3.0 km

11:14:00

181805

Asbjørn Bræck

Kongsberg OL

H 75-, 3.0 km

11:15:00

195892

Elling Frøvoll

Sturla, IF

H 75-, 3.0 km

11:16:00

205398

Helge Graffer

Ringerike OL

H 17AK, 3.8 km

11:17:00

210997

Steinar Ruud

Konnerud IL

H 75-, 3.0 km

11:17:00

221162

Hans Jørgen Krogstie

Konnerud IL

H 17B, 2.6 km

11:18:00

203518

Erik S Molenaar

Modum OL

Åpen lang, 6.5 km

11:18:00

144606

Torbjørn Bogen

Sturla, IF

H 17AK, 3.8 km

11:18:00

186281

Magnar Øvreås

Botne SK

H 75-, 3.0 km

11:18:00

206426

Ivar Louis Berg

Sturla, IF

H 75-, 3.0 km

11:19:00

501071

Anders Hvasshovd

Kongsberg OL

Åpen lang, 6.5 km

11:19:00

211445

Tom André Alstadsæther

Eiker OL

H 17AK, 3.8 km

11:19:00

91600

Eirik Nordhagen

Ås-NMBU Orientering

H 50-, 4.4 km

11:20:00

158096

Tale Strand

Kongsberg OL

D 15-16, 3.8 km

11:20:00

87079

May Jorunn Rognlien

Modum OL

D 50-, 3.6 km

11:20:00

502376

Eivind Bogen Arenth

Sturla, IF

H 13-14, 2.6 km

11:20:00

86980

Finn Åge Østern

Kongsberg OL

H 80-, 3.0 km

11:21:00

193869

Roar Bye

Modum OL

H 50-, 4.4 km

11:21:00

202045

Åsne Haavengen

Kongsberg OL

D 15-16, 3.8 km

11:21:00

195950

Veslemøy Solberg

Konnerud IL

D 50-, 3.6 km

11:21:00

500586

Johan Eger

Kongsberg OL

H 13-14, 2.6 km

11:21:00

195727

Olaf Helgesen

Kongsberg OL

H 80-, 3.0 km

11:22:00

232977

Øystein Sørensen

Nydalens SK

H 19A-, 6.5 km

11:22:00

177837

Atle Wøllo

Kongsberg OL

H 50-, 4.4 km

11:22:00

210112

Mathilde Sæter Flesseberg

Kongsberg OL

D 15-16, 3.8 km

11:22:00

91573

Sille Winsnes

Ås-NMBU Orientering

D 50-, 3.6 km

11:22:00

201736

Mikkel Berglund

Ringerike OL

H 13-14, 2.6 km

11:22:00

501833

Knut Kjemhus

Kongsberg OL

H 80-, 3.0 km

11:23:00

199744

Ove Martinsen

Hauketo IF

H 50-, 4.4 km

11:23:00

154061

Anniken Ranvik

Konnerud IL

D 15-16, 3.8 km

11:23:00

220726

Berit Danielsen

IL Tyrving

D 50-, 3.6 km

11:23:00

211331

Erlend Langeggen

Kongsberg OL

H 13-14, 2.6 km

11:23:00

158107

Ingemar Haverstad

Lierbygda OL

H 50-, 4.4 km

11:24:00

192563

Ole Einar Dalen

Ringerike OL

H 80-, 3.0 km

11:24:00

183842

Tord Strand

Kongsberg OL

H 19A-, 6.5 km

11:24:00

154062

Andrea Ranvik

Konnerud IL

D 15-16, 3.8 km

11:24:00

98609

Ragnhild Elsrud Hultgreen

Ringerike OL

D 50-, 3.6 km

11:24:00

193917

Martin Nøkleby Melling

Ringerike OL

H 13-14, 2.6 km

11:24:00

189047

Rune Sørensen

Sturla, IF

H 50-, 4.4 km

11:25:00

198019

Amanda Skyttersæter Saugerud

Konnerud IL

D 15-16, 3.8 km

11:25:00

182060

Jane Rødder

Kongsberg OL

D 50-, 3.6 km

11:25:00

200585

Leiv Hope

Kongsberg OL

H 85-, 3.0 km

11:25:00

206488

Halvor Løken

Kongsberg OL

H 13-14, 2.6 km

11:25:00

188468

Bjørn Haavengen

Kongsberg OL

H 19A-, 6.5 km

11:26:00

215453

Sven Ohrvik

Konnerud IL

H 50-, 4.4 km

11:26:00

192291

Christine Hoen

Eiker OL

D 15-16, 3.8 km

11:26:00

222089

Trine Marit Justad Raaen

Kongsberg OL

D 50-, 3.6 km

11:26:00

98986

Hanne Bræck

Kongsberg OL

D 70-, 3.0 km

11:26:00

213015

Lukas Klausen

Sturla, IF

H 13-14, 2.6 km

11:26:00

212760

Gunnar Hope

Modum OL

H 50-, 4.4 km

11:27:00

502696

Jenny Baklid

Konnerud IL

D 15-16, 3.8 km

11:27:00

216819

Elisabeth Hetlevik

Kongsberg OL

D 50-, 3.6 km

11:27:00

188991

Torill Nebell Mikkelsen

Berger og Svelvik OL

D 70-, 3.0 km

11:27:00

502336

Arne Bergan

Kongsberg OL

H 13-14, 2.6 km

11:27:00

401430

Kenneth Sandvold

Eiker OL

H 19A-, 6.5 km

11:28:00

208598

Roger Andre Vanebo

Kongsberg OL

H 50-, 4.4 km

11:28:00

192879

Ingvild Langeggen

Kongsberg OL

D 15-16, 3.8 km

11:28:00

92407

Lill-Ann Torp

Sandefjord OK

D 50-, 3.6 km

11:28:00

144646

Marta Stang

Modum OL

D 70-, 3.0 km

11:28:00

502815

Atle Nikolai Wøllo

Kongsberg OL

H 13-14, 2.6 km

11:28:00

195814

Richard Zeiner-Gundersen

Fossum IF

H 50-, 4.4 km

11:29:00

202977

Thea Land

Konnerud IL

D 15-16, 3.8 km

11:29:00

207986

Solveig Kongsrud

Modum OL

D 50-, 3.6 km

11:29:00

197978

Birgitte Bekkelund

Røyken OL

D 70-, 3.0 km

11:29:00

180942

Vetle Lysaker Norbom

Konnerud IL

H 13-14, 2.6 km

11:29:00

500591

Eirik Brynildsen

Oppsal Orientering

H 19A-, 6.5 km

11:30:00

167389

Idunn Haavengen

Kongsberg OL

D 19 A-, 4.8 km

11:30:00

200368

Njål Svingheim

Konnerud IL

H 50-, 4.4 km

11:30:00

192560

Oda Isnes Tyse

Eiker OL

D 15-16, 3.8 km

11:30:00

501171

Hanne Løver Thon

Modum OL

D 50-, 3.6 km

11:30:00

221257

Hjørdis Øvreås

Botne SK

D 70-, 3.0 km

11:30:00

184520

Konstanse Moholth

Kongsberg OL

D 13-14, 2.6 km

11:30:00

189053

Kristin Sørensen

Sturla, IF

D 50-, 3.6 km

11:31:00

191202

Ingvild Øverli Berg

Kongsberg OL

D 13-14, 2.6 km

11:31:00

187097

Erik Saugerud

Konnerud IL

H 50-, 4.4 km

11:31:00

500237

Mari Landro Svingheim

Konnerud IL

D 15-16, 3.8 km

11:31:00

159511

Ida Tiltnes

IL Tyrving

D 19 A-, 4.8 km

11:32:00

401016

Stig Magnar Løvås

Freidig

H 19A-, 6.5 km

11:32:00

86867

Jørgen Mårtensson

Modum OL

H 50-, 4.4 km

11:32:00

211356

Solveig Letmolie

Eiker OL

D 15-16, 3.8 km

11:32:00

195961

Gunhild Kvistad

Steinkjer OK

D 50-, 3.6 km

11:32:00

212664

Hedda Spangberg

Konnerud IL

D 13-14, 2.6 km

11:32:00

205575

Frode Robertsen

OL Tønsberg og omegn

H 50-, 4.4 km

11:33:00

159663

Nina Marie Undeland

Sturla, IF

D 17 AK, 3.8 km

11:33:00

208633

Eli Tufte Hanssen

Eiker OL

D 50-, 3.6 km

11:33:00

212335

Mille Vasshaug Jægtvik

Konnerud IL

D 13-14, 2.6 km

11:33:00

500257

Torgeir Nørbech

IL Tyrving

H 19A-, 6.5 km

11:34:00

94140

Anita Hilleren

Eiker OL

D 19 A-, 4.8 km

11:34:00

178250

Syver Løken

Kongsberg OL

H 50-, 4.4 km

11:34:00

206465

Ingvild Løver Thon

Modum OL

D 17 AK, 3.8 km

11:34:00

187205

Hege Heiberg

Hadeland OL

D 50-, 3.6 km

11:34:00

129395

Johanna Sofie Longfjeld

Modum OL

D 13-14, 2.6 km

11:34:00

155099

Nora Skyttersæter Saugerud

Konnerud IL

D 17 AK, 3.8 km

11:35:00

500242

Sissel Skovly

Ringerike OL

D 50-, 3.6 km

11:35:00

203004

Ingvild Gustafsson

Kongsberg OL

D 13-14, 2.6 km

11:35:00

500499

Helga Haverstad

Lierbygda OL

D 60-, 3,6 km

11:36:00

159512

Anders Tiltnes

IL Tyrving

H 19A-, 6.5 km

11:36:00

195711

Norunn Kvistad Dengerud

NTNUI

D 19 A-, 4.8 km

11:36:00

203467

Hilde Molenaar

Modum OL

D 17 AK, 3.8 km

11:36:00

220781

Jørgen Nøkleby Melling

Ringerike OL

H 15-16, 4.4 km

11:37:00

78998

Anne-Kristin Kvamme

Ringerike OL

D 40-, 3.8 km

11:37:00

198084

Sirpa Lilja

Modum OL

D 60-, 3.6 km

11:37:00

204808

Atle Dengerud

Steinkjer OK

H 19A-, 6.5 km

11:38:00

215132

Dana B. Stene

Nydalens SK

D 19 A-, 4.8 km

11:38:00

177687

Anne Mia Olsen

Modum OL

D 40-, 3.8 km

11:38:00

91002

Elisabeth Holth Johannessen

Røyken OL

D 60-, 3.6 km

11:38:00

144063

Johan Kristian Undeland

Sturla, IF

H 15-16, 4.4 km

11:39:00

158103

Kari Strand

Kongsberg OL

D 40-, 3.8 km

11:39:00

200601

Bjørg Svanberg

Røyken OL

D 60-, 3.6 km

11:39:00

185848

Per Øyvind Stene

Nydalens SK

H 19A-, 6.5 km

11:40:00

211620

Sølvi Fossøy

Eiker OL

D 19 A-, 4.8 km

11:40:00

159318

Ingrid Kvistad

Kongsberg OL

D 40-, 3.8 km

11:40:00

179799

Berit Grosvold

Eiker OL

D 65, 3.6 km

11:40:00

211484

Sindre Lysaker Norbom

Konnerud IL

H 15-16, 4.4 km

11:41:00

182073

Monica Berglund

Ringerike OL

D 40-, 3.8 km

11:41:00

209838

Linda Verde

Sturla, IF

D 65, 3.6 km

11:41:00

211458

Anne Marthe Peveri

Eiker OL

D 19 A-, 4.8 km

11:42:00

71663

Lars Berglund

Ringerike OL

H 19A-, 6.5 km

11:42:00

502377

Ole Jørgen Bogen Arenth

Sturla, IF

H 17-18, 4.8 km

11:42:00

206386

Marlin Haavengen

Kongsberg OL

D 17-18, 4.4 km

11:42:00

214944

Isa Heggedal

Konnerud IL

D 40-, 3.8 km

11:42:00

234973

Inger Tiltnes

IL Tyrving

D 65, 3.6 km

11:42:00

189060

Vegard Øverli Berg

Kongsberg OL

H 17-18, 4.8 km

11:43:00

189130

Anders Gustafsson

Sturla, IF

H 40-, 4.8 km

11:43:00

203266

Vibeke Kvistad Dengerud

Steinkjer OK

D 17-18, 4.4 km

11:43:00

196870

Kristin Eger

Kongsberg OL

D 40-, 3.8 km

11:43:00

87520

Kari Strande

Ringerike OL

D 65, 3.6 km

11:43:00

173451

Gjermund Røren

Eiker OL

H 19A-, 6.5 km

11:44:00

192203

Sverre Graffer

Ringerike OL

H 17-18, 4.8 km

11:44:00

211550

Lars Enerhaugen

Modum OL

H 40-, 4.8 km

11:44:00

215112

Helene Eger

Kongsberg OL

D 17-18, 4.4 km

11:44:00

216396

Torunn Økern Jensen

Ringerike OL

D 40-, 3.8 km

11:44:00

208631

Ingar Håkonsen

Kongsberg OL

H 70-, 3.6 km

11:44:00

206381

Knut Langeggen

Kongsberg OL

H 40-, 4.8 km

11:45:00

500244

Kjersti Tønnessen Bergstøl

Kongsberg OL

D 17-18, 4.4 km

11:45:00

87530

Anne Guro Nøkleby

Ringerike OL

D 40-, 3.8 km

11:45:00

184511

Ivar Helgesen

Sørreisa OL

H 70-, 3.6 km

11:45:00

205438

Jørn-Are Longfjeld

Modum OL

H 40-, 4.8 km

11:46:00

212321

Annette Bjørnås Krogstie

Konnerud IL

D 17-18, 4.4 km

11:46:00

159614

Merete Undeland

Sturla, IF

D 40-, 3.8 km

11:46:00

184426

John Ivar Kjellevold

Modum OL

H 70-, 3.6 km

11:46:00

196869

Per Øivind Eger

Kongsberg OL

H 40-, 4.8 km

11:47:00

159005

Sarah Wøllo

Kongsberg OL

D 17-18, 4.4 km

11:47:00

203656

Birgit Økern Jensen

Konnerud IL

D 40-, 3.8 km

11:47:00

165151

Olav Mo

Røyken OL

H 70-, 3.6 km

11:47:00

234917

Per Ove Transeth

Røyken OL

H 65, 3.8 km

11:47:00

188756

Øyvind Stene

Asker Skiklubb

H 70-, 3.6 km

11:48:00

500282

André Jægtvik

Konnerud IL

H 40-, 4.8 km

11:48:00

198537

Morten Dåsnes

Ringerike OL

H 60-, 4.4 km

11:48:00

204649

Ola Brox

OL Toten-Troll

H 65, 3.8 km

11:48:00

183678

Lars Erik Gjein

Fossum IF

H 40-, 4.8 km

11:49:00

211555

Per Kristian Ekeberg

IL Tyrving

H 60-, 4.4 km

11:49:00

214964

Helge Revhaug

Ringerike OL

H 70-, 3.6 km

11:49:00

229574

Bård Stang

Modum OL

H 65, 3.8 km

11:49:00

215004

Stig Melling

Ringerike OL

H 40-, 4.8 km

11:50:00

483010

Torgeir Strandhagen

Røyken OL

H 60-, 4.4 km

11:50:00

502481

Ragnar Hillestad

Lardal OL

H 70-, 3.6 km

11:50:00

206414

Rolf Lunde

Eiker OL

H 65, 3.8 km

11:50:00

200600

Kjell Svanberg

Røyken OL

H 60-, 4.4 km

11:51:00

94933

Åmund Tonna

Eiker OL

H 70-, 3.6 km

11:51:00

182069

Arne Tiltnes

IL Tyrving

H 65, 3.8 km

11:51:00

193685

Stig Hultgreen Karlsen

Kårvåg IL

H 60-, 4.4 km

11:52:00

501122

Bjørn Gunnerød

Asker Skiklubb

H 75-, 3.0 km

11:52:00

197509

Per Osen

Vestre Akers SK

H 60-, 4.4 km

11:53:00

221445

Knut Løver

Modum OL

H 70-, 3.6 km

11:53:00

501730

Torolf Trolsrud

Botne SK

H 70-, 3.6 km

11:53:00

67804

Karl Aasmund Erøy

OK Moss

H 60-, 4.4 km

11:54:00

207457

Erik Lindstrøm

Modum OL

H 60-, 4.4 km

11:55:00

229667

Morten Johannessen

Røyken OL

H 60-, 4.4 km

11:56:00

209837

Harald Thon

Sturla, IF

H 60-, 4.4 km

11:57:00

197796

Roy Gjerding

OK Moss

H 60-, 4.4 km

11:58:00Sist oppdatert:

13 juni 2017, 19:30:53

Arrangør:

Viul Orienteringsklubb

Antall deltagere:

233