Brikkesys 2021 - Støtte for eScan2

Emit har en ny enhet som heter eScan2. Denne er lik som MTR4, men har mulighet for å lese av både emiTag Touch Free brikker og vanlige brikker i samme løp.

Støtte for eScan2 er nå tilgjengelig i Brikkesys. Det vil komme spørsmål om å laste ned den nye versjonen neste gang Brikkesys startes opp. Eller man kan starte nedlasting fra menyvalg Valg->Vis lisens->Heny ny versjon.

Brikkesys 2020

Ny Versjon 2.2.10212 av Brikkesys er lagt ut. 

Brikkesys oppdateres til ny versjon ved oppstart. Eller med menyvalg Valg->Vis lisens->Hent ny versjon. 

Brikkesys 2019

Dette er nytt i Brikkesys for i år:

 • Når man lukker hovedvinduet og klassevinduet, lagres posisjon og størrelse til neste gang man åpner vinduet.
 • Menyvalg for å velge fontstørrelse i hovedtabellen.
 • Liveresultatene fortsetter selv om brikkesys lukkes og åpnes igjen, en time etter at siste løper er kommet i mål.
 • Ny funksjon "bekreftet påmelding", gjør det mulig å blande forhåndspåmelding og direktepåmelding, og likevel ha kontroll på antall løpere som har startet (forutsatt at alle som skal starte går via påmeldingsenhet).
 • Håndtering av unge løpere uten plassering og tid i henhold til nye regler fra idrettsforbundet.
 • Klasser med instillinger for urangert og urangert uten tid, instillingene importeres ved nedlasting av løp fra Eventor.
 • Brikkesys har nå støtte for eScan avlesningsenhet.
 • Mulighet til å bruke ECU-pinnen som påmeldingsenhet for EmiTag brikker.
 • Fikset feil der uregistrerte brikker i forrige løp, blokkerte for databasetreff ved ny påmelding og sjekk database.
 • Funksjonen for å "sjekke database" for en enkelt brikke er fikset.
 • Fikset sideskift når man skriver klubbvis startliste til PDF.
 • Fikset feil der mysql5.7 installer dukket opp når man prøvde å koble til ekstern database som hadde mysql versjon 5.0.
 • Fikset feil ved nedlasting av påmeldingskorreksjoner. Når man gjorde korreksjoner på en webpåmelding på brikkesys.no.
 • Fikset feil på Eventor resultatlisteeksport.
 • Retter feil i funksjonen "Trekk fra strekk". Feil når man beregnet ny tid med blank førstepost.

 

Brikkesys oppdateres til ny versjon ved oppstart. Eller med menyvalg Valg->Vis lisens->Hent ny versjon. 

Brikkesys 2018 er lagt ut.

Liste over nye funksjoner og feil som er fikset:

 • CTRL+F "Søkeord" + <Enter> Gir hurtig tilgang til å søke i hovedtabellen.
 • CTRL+N "Brikkenummer" + <Enter> Gir hurtig tilgang til ny påmelding.
 • Valgte linjer i hovedbildet beholdes etter valg av ny kolonnesortering.
 • Fikset feil med at tegnsett ikke ble satt til utf8 etter installasjon av MySQL 5.7.
 • MySQL 5.7 installeren starter nå opp automatisk dersom mysql ikke allerede er installert.
 • Fikset feil ved første gangs oppstart etter opprettelse av database.
 • Fikset feil der hovedtabellen ikke ble oppdatert visuelt når løper kommer i mål.
 • Fikset feil der operasjoner i hovedtabellen ikke alltid ble lagret til databasen umiddelbart.
 • Fikset feil der løperavlesning var midlertidig ute av drift, etter bruk av operasjonen "flett".
 • Fikset visuell feil i enkelte tabeller ved sletting av rader.
 • Rettet feil med treghet i Speakermodul 2.0.
 • Fikset feil ved innlesing fra Eventor (spesialtegn i løpernavn, manglende stafettetappenr, kontigentbeløp)
 • Rettet feil i eLink avlesningsvindu.
 • Databasebackup og restore funksjonene fungerer nå uten at PATH variabelen trenger å være satt.
 • Mulighet for å øke fontstørrelse i hovedvinduet for de med høyoppløselig skjerm.
 • Opplasting av kontigentdata til Eventor.

Flere artikler …

Side 2 av 6

2

Siste påmeldinger