Brikkesys 2019

Dette er nytt i Brikkesys for i år:

 • Når man lukker hovedvinduet og klassevinduet, lagres posisjon og størrelse til neste gang man åpner vinduet.
 • Menyvalg for å velge fontstørrelse i hovedtabellen.
 • Liveresultatene fortsetter selv om brikkesys lukkes og åpnes igjen, en time etter at siste løper er kommet i mål.
 • Ny funksjon "bekreftet påmelding", gjør det mulig å blande forhåndspåmelding og direktepåmelding, og likevel ha kontroll på antall løpere som har startet (forutsatt at alle som skal starte går via påmeldingsenhet).
 • Håndtering av unge løpere uten plassering og tid i henhold til nye regler fra idrettsforbundet.
 • Klasser med instillinger for urangert og urangert uten tid, instillingene importeres ved nedlasting av løp fra Eventor.
 • Brikkesys har nå støtte for eScan avlesningsenhet.
 • Mulighet til å bruke ECU-pinnen som påmeldingsenhet for EmiTag brikker.
 • Fikset feil der uregistrerte brikker i forrige løp, blokkerte for databasetreff ved ny påmelding og sjekk database.
 • Funksjonen for å "sjekke database" for en enkelt brikke er fikset.
 • Fikset sideskift når man skriver klubbvis startliste til PDF.
 • Fikset feil der mysql5.7 installer dukket opp når man prøvde å koble til ekstern database som hadde mysql versjon 5.0.
 • Fikset feil ved nedlasting av påmeldingskorreksjoner. Når man gjorde korreksjoner på en webpåmelding på brikkesys.no.
 • Fikset feil på Eventor resultatlisteeksport.
 • Retter feil i funksjonen "Trekk fra strekk". Feil når man beregnet ny tid med blank førstepost.

 

Brikkesys oppdateres til ny versjon ved oppstart. Eller med menyvalg Valg->Vis lisens->Hent ny versjon. 

Brikkesys 2018 er lagt ut.

Liste over nye funksjoner og feil som er fikset:

 • CTRL+F "Søkeord" + <Enter> Gir hurtig tilgang til å søke i hovedtabellen.
 • CTRL+N "Brikkenummer" + <Enter> Gir hurtig tilgang til ny påmelding.
 • Valgte linjer i hovedbildet beholdes etter valg av ny kolonnesortering.
 • Fikset feil med at tegnsett ikke ble satt til utf8 etter installasjon av MySQL 5.7.
 • MySQL 5.7 installeren starter nå opp automatisk dersom mysql ikke allerede er installert.
 • Fikset feil ved første gangs oppstart etter opprettelse av database.
 • Fikset feil der hovedtabellen ikke ble oppdatert visuelt når løper kommer i mål.
 • Fikset feil der operasjoner i hovedtabellen ikke alltid ble lagret til databasen umiddelbart.
 • Fikset feil der løperavlesning var midlertidig ute av drift, etter bruk av operasjonen "flett".
 • Fikset visuell feil i enkelte tabeller ved sletting av rader.
 • Rettet feil med treghet i Speakermodul 2.0.
 • Fikset feil ved innlesing fra Eventor (spesialtegn i løpernavn, manglende stafettetappenr, kontigentbeløp)
 • Rettet feil i eLink avlesningsvindu.
 • Databasebackup og restore funksjonene fungerer nå uten at PATH variabelen trenger å være satt.
 • Mulighet for å øke fontstørrelse i hovedvinduet for de med høyoppløselig skjerm.
 • Opplasting av kontigentdata til Eventor.

Valg av PC til Brikkesys

https://youtu.be/nue25kMjVdk

Brikkesys 2017

Versjon 2.0.9899 er lagt ut. Brikkesys oppgraderer seg selv ved oppstart. For å sjekke at oppgradering er i orden gå på meny "Valg ->Vis Lisens" og sjekk at versjonsnummeret og lisensen er ok.

Feil som er fikset:

 • Fikset feil som kunne oppstå dersom man brukte funksjonen "last ned kopi av løp", og videre åpnet en klasse og trykket avbryt, da ble klassene borte.
 • Når man lastet ned kopi av flere løp ble ikke tittelfeltet oppdatert med navnet til det nye løpet. Fikset.
 • Fikset feil ved påmelding der løpertidsberegning kunne følge med fra gammelt løp der den påmeldte har hatt annen løpertidsberegning.
 • Gikk tilbake til RXTX comportbibliotek som har vist seg mest stabilt over lang tid.

 

 

Brikkesys 2.0 er oppgradert med ny installer den 4.mai.2017. Brikkesys 2.0 er da kompatibelt med alle versjoner av Windows. (64 og 32 bit - Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10)

Støtte for den nye fakturamodulen i Eventor kommer, når den er ferdig og testet!

Se ellers den fine guiden som forenklingsutvalget har laget for Brikkesys:

https://www.flexolop.no/brikkesys

 

Flere artikler …

Side 2 av 5

2

Siste påmeldinger