Brikkesys 2018 er lagt ut.

Liste over nye funksjoner og feil som er fikset:

  • CTRL+F "Søkeord" + <Enter> Gir hurtig tilgang til å søke i hovedtabellen.
  • CTRL+N "Brikkenummer" + <Enter> Gir hurtig tilgang til ny påmelding.
  • Valgte linjer i hovedbildet beholdes etter valg av ny kolonnesortering.
  • Fikset feil med at tegnsett ikke ble satt til utf8 etter installasjon av MySQL 5.7.
  • MySQL 5.7 installeren starter nå opp automatisk dersom mysql ikke allerede er installert.
  • Fikset feil ved første gangs oppstart etter opprettelse av database.
  • Fikset feil der hovedtabellen ikke ble oppdatert visuelt når løper kommer i mål.
  • Fikset feil der operasjoner i hovedtabellen ikke alltid ble lagret til databasen umiddelbart.
  • Fikset feil der løperavlesning var midlertidig ute av drift, etter bruk av operasjonen "flett".
  • Fikset visuell feil i enkelte tabeller ved sletting av rader.
  • Rettet feil med treghet i Speakermodul 2.0.
  • Fikset feil ved innlesing fra Eventor (spesialtegn i løpernavn, manglende stafettetappenr, kontigentbeløp)
  • Rettet feil i eLink avlesningsvindu.
  • Databasebackup og restore funksjonene fungerer nå uten at PATH variabelen trenger å være satt.
  • Mulighet for å øke fontstørrelse i hovedvinduet for de med høyoppløselig skjerm.
  • Opplasting av kontigentdata til Eventor.

Siste påmeldinger